แนวทางลดการระบาดของไข้เลือดออกด้วยการปล่อยยุงเพิ่ม!

โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่มีผู้ติดเชื้อทุกปี จัดเป็นโรคประจำฤดูกาลที่พบการระบาดมากในช่วงหน้าฝน เพราะเป็นช่วงที่ยุงลายสามารถวางไข่ได้ดี และให้กำเนิดยุงลายนับล้าน ยุงลายเหล่านั้นแม้วงจรชีวิตจะสั้น แต่ก็แพร่โรคไข้เลือดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ทางการสิงคโปร์คิดค้นการกำจัดยุงลายด้วยยุงลาย แต่เป็นยุงลายสายพันธุ์ใหม่ที่ผ่านการทดลองในห้องแล็บมาแล้ว

ยุงกัด
ยุงกัดเป็นสาเหตุของไข้เลือดออก

ที่มาของการคิดค้นยุงลายสายพันธุ์ใหม่

การเพาะพันธุ์ยุงลายที่สิงคโปร์นี้เกิดขึ้นจากความคิดของหลี่ เชียง หัวหน้าโครงการวอลบาเชียที่เห็นว่าการระบาดของโรคไข้เลือดออกที่สิงคโปร์ค่อนข้างน่าเป็นห่วง มีอัตราผู้เสียชีวิตสูงตั้งแต่ต้นปี ประกอบกับการระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้เกิดการล็อคดาวน์ การก่อสร้างต่าง ๆ ถูกระงับชั่วคราว ทำให้มีแหล่งน้ำขังเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดการแพร่กระจายของยุงลายเป็นจำนวนมากกว่าปกติ ทำให้หลี่ เชียงต้องการหาวิธีคุมกำเนิดให้กับยุงตัวเมียตามธรรมชาติ นำไปสู่การเพาะพันธุ์ยุงลายสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมา

การทำงานของยุงลายดีเพื่อลดจำนวนยุงตามธรรมชาติ

ยุงลายสายพันธุ์ใหม่ หรือที่เรียกกันว่ายุงดีนี้จะเป็นยุงลายที่มีแบคทีเรียพิเศษ เมื่อผสมพันธุ์กับยุงตัวเมียตามธรรมชาติจะทำให้ไข่ของยุงฝ่อ และไม่สามารถให้กำเนิดยุงได้ ถือเป็นการคุมกำเนิดยุงตามธรรมชาติให้ลดจำนวนยุงลง และความพิเศษของแบคทีเรียชนิดพิเศษในตัวยุงดีนี้จะทำให้ลูกของยุงมีอาการไข่ฝ่อเช่นกัน หากยุงเกิดมีลูกขึ้นมา เรียกได้ว่าเป็นแบคทีเรียที่เกิดมาเพื่อลดจำนวนยุงลายโดยเฉพาะ

ผลการทำงานของยุงสายพันธุ์ใหม่ในประเทศสิงคโปร์

จากการทดลองปล่อยยุงดีลงในพื้นที่ชุมชนที่มีปริมาณยุงลายเป็นจำนวนมาก และมีอัตราผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกสูงในสิงคโปร์พบว่าจำนวนประชากรของยุงลดลงถึง 90% เลยทีเดียว ซึ่งส่งผลต่อจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกให้ลดจำนวนลงด้วยเช่นกัน ปัจจุบันมีการเพาะพันธุ์ยุงดีหลายล้านตัวในห้องทดลอง และพร้อมปล่อยออกสู่ธรรมชาติเพื่อลดการกระจายตัวของยุงลาย

คันคะเยอ
อาการคันเป็นอีกหนึ่งอาการที่เกิดจากยุงกัด

ปัญหาไข้เลือดออกเป็นปัญหาหลักในหลาย ๆ ประเทศ พอเข้าหน้าฝนทีไรเป็นต้องระวังโรคไข้เลือดออก หากโครงการนี้ประสบผลสำเร็จในระยะยาว ต่อไปนี้คนกับยุงก็น่าจะอยู่ร่วมโลกกันดี ๆ ได้แล้ว และจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกก็จะลดลงด้วย

ที่มา: ไทยรัฐ

By Zoe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *