หรือจริง ๆ แล้วแมวไม่เคยมองมนุษย์เป็นทาส?

แมวเป็นสัตว์เลี้ยงแสนรักของใครหลายคน และแมวมักจะถูกเรียกขานว่าเจ้านาย ขณะที่มนุษย์เป็นทาส เพราะเจ้าแมวเหมียวดูจะไม่สนใจไยดีอะไรกับเจ้าของเลย แต่เจ้าของต้องคอยประคบประหงมแมวเป็นอย่างดี แต่จากผลการวิจัยกลับชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วแมวเป็นสัตว์ที่ผูกพันกับมนุษย์ไม่น้อยกว่าใครเลยนะ เผลอ ๆ อาจจะมากกว่าสุนัขด้วยซ้ำ

แมวเป็นสัตว์ที่รักสะอาดและสันโดษ มันสามารถพึ่งพาตัวเองด้วย ถ้าเป็นคนก็ถือเป็นคนที่มีวินัยในตัวเองพอตัว ไม่ว่าจะเป็นการรู้ที่กินที่นอนของตัวเอง การขับถ่ายเป็นที่ ขี้แล้วกลบ บวกกับความยืดหยุ่นของร่างกายที่ทำให้แมวเอาตัวรอดได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ทำให้มนุษย์คิดว่าแมวเป็นสัตว์เย่อหยิ่งและแทบจะไม่ง้อ แต่เรามาดูผลการวิจัยที่พูดเกี่ยวกับแมวบ้างดีกว่า

แมว
แมวเป็นสัตว์เลี้ยงแสนรักที่ขี้อ้อนและเย่อหยิ่งในคราวเดียวกัน

การทดลองนี้ทำโดยการสำรวจพฤติกรรมแมวที่ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคย ทั้งแมวตัวเต็มวัยและลูกแมว การทดลองอนุญาตให้เจ้าของสามารถเข้าพบแมวได้เพียง 2 นาที ผลการทดลองพบว่าลูกแมว 64.8% รู้สึกปลอดภัยที่เจ้าของกลับมา และแมวตัวเต็มวัยรู้สึกแบบเดียวกันในอัตรา 65.8% ทำให้เห็นว่าแมวมีความผูกพันกับเจ้าของค่อนข้างสูง และแมวก็ไม่ใช่สัตว์ที่แกร่งกล้าจนเผชิญสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยได้ดีอย่างที่เข้าใจ มันเป็นสัตว์เลี้ยงที่ต้องการการปกป้องและดูแลจากเจ้าของของมันเหมือน ๆ กับสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ

หมาแมว
ความสัมพันธ์ของคนและสัตว์เลี้ยง

จากเปอร์เซ็นของแมวที่รู้สึกปลอดภัยต่อเจ้าของเมื่อเปรียบเทียบกับความรู้สึกของทารกที่มีต่อแม่เด็ก พบว่าเปอร์เซ็นใกล้เคียงกัน โดยทารกจะรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ใกล้แม่  65% ซึ่งแมวเป็นสัตว์ที่ใกล้เคียงกับระดับความปลอดภัยนี้ และแมวยังสร้างสถิติความรู้สึกปลอดภัยต่อเจ้าของมากกว่าสุนัขเสียอีก คำกล่าวที่บอกว่าแมวไม่สนใจเจ้าของก็อาจจะไม่จริงเสมอไป เมื่อแมวให้การตอบรับการมีอยู่ของเจ้าของดีขนาดนี้ ดีพอ ๆ กับลูกน้อยเลย โอกาสที่จะมองเจ้าของเป็นทาสแทบจะเป็นศูนย์

การสำรวจปฏิกิริยาแมวในครั้งนี้ ทำให้เห็นหลายอย่างที่อาจจะคลาดเคลื่อนไปของแมว โดยผลการวิจัยที่ผ่านมามีการชี้ให้เห็นถึงมุมมองของแมวที่มีเจ้าของด้วย โดยมีการกล่าวว่าแมวเป็นสัตว์ที่มีความเท่าเทียม การมองเจ้าของจึงมองเหมือนเป็นเพื่อนและครอบครัวมากกว่าการมองให้ต่ำกว่า ขณะที่สุนัขจะมองเจ้าของสูงกว่าตนเอง ทำให้การปฏิบัติตัวของสุนัขและแมวต่างกัน แต่สิ่งที่เหมือนกันคือความรักและความผูกพันต่อเจ้าของที่สัตว์เลี้ยงมักจะมีเหมือนกัน และไม่สำคัญว่าสัตว์ชนิดใดจะมอบความผูกพันให้มากกว่า เพราะท้ายที่สุดของคนเลี้ยงสัตว์ก็เพื่อส่งมอบความสุขระหว่างกันเท่านั้นเอง

ที่มา: The Momentum

By Zoe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *