Month: November 2020

นาซ่าเผย! พบน้ำบนดวงจันทร์ ซึ่งไม่ระเหยแม้โดนแสงอาทิตย์

หอสังเกตการณ์ SOFIA พบน้ำในด้านสว่างของดวงจันทร์ นาซ่าเป็นหน่ายงานของสหรัฐอเมริกาที่ทำหน้าที่สำรวจในห้วงอวกาศ เพื่อศึกษาศาสตร์แห่งความลี้ลับในจักรวาล และในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นช่วงท็อปฟอร์มของนาซ่า หลังจากพบก๊าซฟอสฟีนบนดาวศุกร์ ซึ่งถือเป็นดาวคู่แฝดของโลก และอาจจะเป็นการทดลองนำไปสู่การหาคำตอบว่าแท้จริงแล้วดาวศุกร์เคยมีสิ่งมีชีวิตอยู่หรือไม่? เพราะก๊าซฟอสฟีนในปริมาณที่พบบนดาวศุกร์ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยกลไกธรรมชาติ จึงเป็นไปได้ว่าการเกิดก๊าซฟอสฟีนเป็นฝีมือของสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนดาวศุกร์มาก่อน พักจากเรื่องก๊าซฟอสฟีนบนดาวศุกร์ไปก่อน เมื่อเร็ว ๆ นี้ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 นาซ่ารายงานว่าพบปริมาณน้ำบนดวงจันทร์ ซึ่งเป็นข้อมูลใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมาก…