วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของไทยเป็นยังไงบ้าง?

ในช่วงต้นปี 2020 ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่เริ่มระบาดในช่วงปลายปี 2019 และก็ระบาดเรื่อยมาตลอดทั้งปี มีการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่ ๆ ในประเทศแถบตะวันตก สถานการณ์เหมือนจะดีขึ้นเมื่อมีการตรวจโควิดที่บ้าน และมีวัคซีนที่วิจัยจากหลากหลายระเทศเริ่มพร้อมใช้งานจริง แต่ปลายปี 2020 กลับมีการระบาดอีกระลอกหนึ่งซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นสายพันธุ์ใหม่ของโควิด-19 ที่ต้องมีการทดลองตัวยาอีกครั้ง

การคิดค้นวัคซีนโควิด-19
การคิดค้นวัคซีนโควิด-19

ทิศทางการคิดค้นวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทยาต่างประเทศ

การคิดค้นและผลิตวัคซีนในต่างประเทศมีแนวโน้มที่ดี โดยผลการทดลองพบว่าประสิทธิภาพในการรักษาและป้องกันเชื้อสูงถึง 90-95% เลยทีเดียว และมีหลายเจ้าที่เปิดให้สั่งจองได้ล่วงหน้ากันแล้ว โดยประสิทธิภาพของยาแต่ละเจ้าตามข้อมูลของ The Standard เป็นดังนี้

  • Covax

วัคซีนที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลก (Who) กับหน่วยงานระหว่างประเทศอื่น ๆ อีกกว่า 184 ประเทศ เพื่อคิดค้นและผลิตวัคซีนให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้

  • Moderna

บริษัทยาของอเมริกาที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล และสถาบันสุขภาพแห่งชาติให้คิดค้นวัคซีน และพบว่าผลการวิจัยวัคซีนค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจ ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาของอเมริกา

  • Pfizer – BioNTech

บริษัทยาของสหรัฐอเมริกาและความร่วมมือจากประเทศเยอรมันในการคิดค้นวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 โดยผลการทดลองพบว่าตัวยามีประสิทธิภาพการป้องกันสูงถึง 95% แต่ต้องฉีด 2 ครั้ง

  • AstraZeneca-Oxford

บริษัทผลิตวัคซีนสัญชาติอังกฤษ-สวีเดนที่มีจุดเด่นในการขจัดความเหลื่อมล้ำด้วยการจำหน่ายวัคซีนแก่ประเทศด้อยพัฒนาในราคาเท่าทุน แต่ต้องรอผลการวิจัยก่อน ซึ่งจะได้รับวัคซีนก็ต่อเมื่อผลการวิจัยเป็นไปตามที่หวังเท่านั้น

นอกจากนี้ยังมีบริษัทอื่น ๆ ที่มีบทบาทในการผลิตวัคซีน ไม่ว่าจะเป็นกามาเลยาของรัสเซีย แต่การทดลองยังคงพบผลข้างเคียงอยู่จึงชะลอการสั่งจองไปก่อน เช่นเดียวกับวัคซีนของจีน

วัคซีนป้องกันโควิด-19
วัคซีนป้องกันโควิด-19

ความคืบหน้าวัคซีนในไทยและการสั่งจองวัคซีนของรัฐบาล

ประเทศไทยเองก็มีการคิดค้นวัคซีนของตัวเอง และมีการสั่งจองจากต่างประเทศเข้ามาเช่นกัน โดยไทยได้สั่งจองวัคซีนจากบริษัท AstraZeneca ที่กำลังทำการวิจัยและทดลองวัคซีนในคนอยู่ ซึ่งหากสำเร็จตามที่คาดการณ์ไว้ วัคซีนก็จะสามารถส่งออกมายังไทยได้ และเราสามารถผลิตวัคซีนจากสูตรยาได้เช่นกัน แต่ก็ขึ้นอยู่กับความเสี่ยง เพราะวัคซีนอาจจะล้มเหลวและต้องทำการทดลองใหม่

สำหรับการคิดค้นวัคซีนของไทยตอนนี้กำลังจับตามองที่ CU-Cov19 ตามข้อมูลของ hfocus ได้ระบุถึงความคืบหน้าของวัคซีนว่าจะมีการทดลองในคนประมาณช่วงเดือนเมษายน 2564 เบื้อต้นคาดว่าจะเป็นวันที่ 19 เมษายน 2564 หากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง แต่เป็นการทดสอบในสเกลเล็ก หากได้ผลดีก็จะทดสอบสเกลใหญ่ในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 หากการทดลองเป็นไปตามที่คาดหวัง ไทยก็จะมีวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของตัวเองแล้ว

สถานการณ์โควิด-19 ถือว่ากลับมาน่าเป็นห่วงอีกครั้ง ในช่วงที่รอวัคซีนเราก็ควรระวังตัวเองด้วย ไม่ว่าจะเป็นการล้างมือบ่อย ๆ การไม่ใช้สิ่งของร่วมกับคนอื่น และสวมหน้ากากอนามัยในที่แออัดทุกครั้ง

By Zoe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *