ภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง เด็กจบใหม่หางานลำบาก

ในช่วงที่โควิด-19 กำลังระบาดและไม่มีทีท่าจะหยุดการแพร่ระบาดง่าย ๆ แม้ว่าจะมีการตรวจโควิดที่บ้าน แต่การแพร่ระบาดก็ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจที่ทรุดอยู่แล้วยิ่งทรุดไปอีก ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจมีหลายปัญหา หนึ่งในนั้นคือปัญหาคนว่างงานที่ประสบปัญหานี้ทั้งกลุ่มคนวัยทำงานแล้ว และเด็กจบใหม่ที่กำลังมองหางานทำ ภาวะว่างงานนี้ทำให้เศรษฐกิจยิ่งแย่กว่าเดิม เพราะเมื่อไม่มีงานก็ไม่มีเงินมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

สถิติคนว่างงานพุ่งสูงถึงร้อยละ 17.9

จำนวนคนว่างงานพุ่งสูงจนน่าตกใจ โดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF Thailand) ได้ออกมาเผยอัตราการว่างงานในช่วงปีที่ผ่านมา หรือปี 2563 ว่ามีสัดส่วนค่อนข้างสูง ทั้งคนในวัยทำงานที่ถูกเลิกจ้าง หรืออยู่ในระหว่างเปลี่ยนงาน รวมถึงเด็กจบใหม่ที่กำลังหางานทำ โดยสถิติออกมาว่ามีคนว่างงานอยู่ในระบบถึงร้อยละ 17.9 หรือ 6 ล้านคน และมีนักศึกษาจบใหม่ที่ไม่ได้รับการจ้างงานอีกร้อยละ 14 หรือ 1.3 ล้านคน ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงมาก และในอนาคตเมื่อมีเด็กจบใหม่รุ่นต่อไปก็จะมีอัตราคนว่างงานเพิ่มมากขึ้น

ปัจจัยที่ทำให้คนว่างงาน

เว็บไซต์หางาน
การว่างงานเป็นอีกเรื่องเร่งด่วนที่ควรแก้ไข

การที่คนว่างงานประกอบด้วยหลายปัจจัย โดยปัจจัยหลัก ๆ ในปัจจุบันมีผลมาจากโควิด-19 ซึ่งส่งผลต่อการจ้างงาน ดังนี้

  • กิจการปิดตัวลง

การที่กิจการปิดตัวลง ส่งผลให้มีคนว่างงานเพิ่มขึ้น เมื่อหลาย ๆ กิจการพร้อมใจกันปิดตัว อัตราคนว่างงานจึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาอันสั้น

  • ปลดพนักงานออก

การปลดพนักงานออกเป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในองค์กร เพราะผลประกอบการขององค์กรได้รับผลกระทบเพราะโควิด การปลดพนักงานออกจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือก

  • ไม่รับคนเพิ่ม

การไม่เปิดรับสมัครงาน ทำให้ไม่มีช่องทางในการระบายผู้ว่างงานเข้าสู่ระบบงาน โดยการไม่รับคนเพิ่มเป็นผลมาจากความต้องการที่จะคุมค่าใช้จ่ายในองค์กร

  • คนทำงานมีทักษะด้านเดียว

การทำงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะวิชาชีพตัวเองไม่เพียงพอ เพราะหลายองค์กรต้องการคนทำงานได้หลากหลาย เพื่อลดทอนบางตำแหน่งที่ซ้ำซ้อนไป

  • เงินเดือนไม่สมเหตุสมผล

การให้เงินเดือนที่ไม่สมเหตุสมผลทำให้คนปฏิเสธงาน ขณะที่องค์กรก็ต้องการลดค่าใช้จ่ายลง จึงทำให้การจ้างงานเป็นไปได้ยาก และเกิดการตกงานขึ้น

แนวทางการแก้ไขปัญหาคนว่างงาน

ในเบื้องต้นได้มีการสนับสนุนตลาดแรงงานหลัก ๆ 3 ประการ ได้แก่

  • ส่งเสริมให้ประชากรมีควมรู้รอบด้านเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
  • ส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพในชุมชน
  • ส่งเสริมธุรกิจอาหารและการเพาะปลูก

การส่งเสริมทั้ง 3 อย่างนี้จะช่วยให้คนในชุมชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ลำบากมากนัก แต่ถึงอย่างไรการเร่งสร้างงานก็เป็นสิ่งจำเป็น เพราะการมีงานหมายถึงการมีพลังในการใช้จ่ายมากขึ้น และจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ต่อไป

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

By Zoe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *