สถานการณ์วัคซีนต้านโควิด 19 ในประเทศไทย

โควิด-19 หรือไวรัสโคโรนาเป็นโรคระบาดที่เข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 แต่มีการระบาดตั้งแต่ปลายปี 2562 ที่ประเทศจีน ซึ่งระยะเวลาที่ยาวนานของการแพร่ระบาด ทำให้มีการหาตัวเลือกใหม่ ๆ ในการหยุดการกระจายของเชื้อนอกจากการป้องกันตัวเอง หลายบริษัทที่เกี่ยวข้องกับยาและการรักษาโรคจึงผลิตวัคซีนต้านโควิดขึ้น และมีการใช้งานจริงในหลายประเทศแล้วรวมถึงประเทศไทยด้วย

ฉีดวัคซีน
การรับวัคซีนต้านโควิด-19

สถิติการใช้วัคซีนจากนานาชาติ

นานาประเทศมีการฉีดวัคซีนให้ประชากรภายในประเทศ เมื่อคิดตามสัดส่วนประชากรแล้วสามารถจัดลำดับวัคซีนที่ฉีดทั่วโลก 10 อันดับตามข้อมูลในเว็บไซต์ True ID ซึ่งเรียงตามลำดับจำนวนวัคซีนที่ฉีด ซึ่งหากคำนวณตามหนักประชากรด้วย บางประเทศอาจจะฉีดได้ในตัวเลขน้อย แต่เปอร์เซ็นประชากรที่ได้รับวัคซีนแล้วค่อนข้างสูง ได้ดังนี้

1 ประเทศจีน ได้รับวัคซีนประมาณ 332 ล้านคน คิดเป็น 11.9%

2 สหรัฐอเมริกา ได้รับวัคซีนประมาณ 263 ล้านคน คิดเป็น 41%

3 สหภาพยุโรป ได้รับวัคซีนประมาณ 179 ล้านคน คิดเป็น 20.2%

4 อินเดีย ได้รับวัคซีนประมาณ 175 ล้านคน คิดเป็น 6.4%

5 บราซิล ได้รับวัคซีนประมาณ 54 ล้านคน คิดเป็น 13%

6 สหราชอาณาจักร ได้รับวัคซีนประมาณ 53 ล้านคน คิดเป็น 40.2%

7 เยอรมัน ได้รับวัคซีนประมาณ 35 ล้านคน คิดเป็น 21.5%

8 ฝรั่งเศส ได้รับวัคซีนประมาณ 26 ล้านคน คิดเป็น 20.6%

9 ตุรกี ได้รับวัคซีนประมาณ 25 ล้านคน คิดเป็น 15.2%

10 อิตาลี ได้รับวัคซีนประมาณ 24 ล้านคน คิดเป็น 20.7%

ซึ่งประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 51 ได้รับวัคซีนประมาณ 1.8 ล้านคน คิดเป็น 1.4% แต่คาดว่าช่วงปลายปีตัวเลขน่าจะสูงขึ้น

สถิติการฉีดวัคซีนในอาเซียน

เมื่อเทียบจำนวนการฉีดวัคซีนกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนแล้วไทยอู่ลำดับที่ 6 จากจำนวน 10 ชาติอาเซียน ตามข้อมูลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ทางเว็บไซต์ Thai PBS ดังนี้

1 สิงคโปร์ ฉีดวัคซีนไปแล้ว 19.5% ของจำนวนประชากร

2 กัมพูชา ฉีดวัคซีนไปแล้ว 7.7% ของจำนวนประชากร

3 อินโดนีเซีย ฉีดวัคซีนไปแล้ว 3.9% ของจำนวนประชากร

4 มาเลเซีย ฉีดวัคซีนไปแล้ว 2.5% ของจำนวนประชากร

5 ลาว ฉีดวัคซีนไปแล้ว 2.3% ของจำนวนประชากร

6 ไทย ฉีดวัคซีนไปแล้ว 1.2% ของจำนวนประชากร

7 บรูไน ฉีดวัคซีนไปแล้ว 1.2% ของจำนวนประชากร

8 พม่า ฉีดวัคซีนไปแล้ว 1% ของจำนวนประชากร

9 ฟิลิปปินส์ ฉีดวัคซีนไปแล้ว 1% ของจำนวนประชากร

10 เวียดนาม ฉีดวัคซีนไปแล้ว 0.3% ของจำนวนประชากร

ทิศทางการฉีดวัคซีนน่าจะเพิ่มมากขึ้นในช่วงปลายปี โดยมีการคาดการณ์ว่าจะสามารถฉีดได้หมดภายในสิ้นปี 2565 ท่ามกลางความไม่สบายใจของประชาชนที่มองว่าใช้เวลานานเกินไป แต่หากแนวโน้มการสั่งซื้อวัคซีนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดการลำดับการฉีดวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ คนไทยอาจจะได้รับวัคซีนทั่วประเทศเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ และถึงแม้ว่าจะได้รับวัคซีน แต่ก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการทุกอย่างดังเดิม และตรวจโควิดที่บ้านเมื่อมีอาการต้องสงสัย เพื่อความปลอดภัย

By Zoe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *