Month: August 2021

ถอนงานวิจัย ฟ้าทะลายโจร ลดปอดอักเสบ

เปิดรายละเอียดการถอดถอนงานวิจัยฟ้าทะลายโจร ลดปอดอักเสบ เปิดเผยข้อมูลจากทางด้านศัลยแพทย์หัวใจ และ ผู้เชียวชาญเวชศาสตร์ เกี่ยวกับการวิจัยฟ้าทะลายโจรเพื่อรักษาโควิด-19 จากกลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่ขึ้น มาพร้อมกับการขอถอนคำพูดก่อนหน้าเกี่ยวกับงานวิจัย ว่ามีข้อมูลเพียงพอแล้ว ทางด้านนายแพทย์หัวใจผู้เชียวชาญเวชศาสตร์ ได้ออกมาโพสผ่านเฟซบุ๊ก จากการวิจัยการรักษาโควิด-19 ด้วยยาฟ้าทะลายโจร จากกลุ่มตัวอย่างทางด้านทีมวิจัยคนไทย ได้ทำการวิจัยแบบสุ่มตัวอย่างเปรียบเทียบ ได้ผลวิจัยโดยสรุปได้ว่า ฟ้าทะลายโจรใช้รักษาโควิด มีผลที่ดี สามารถลดการอัพเสบได้โดยได้ขอถอนนิพนธ์ต้นฉบับของตนเอง ที่ได้ตีพิมพ์กลับคืนจากคลังวารสารรอตีพิมพ์…