งานวิจัย

สิงคโปร์สุดล้ำ คิดค้นการปล่อยยุงดีเพื่อลดจำนวนยุงร้าย

แนวทางลดการระบาดของไข้เลือดออกด้วยการปล่อยยุงเพิ่ม! โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่มีผู้ติดเชื้อทุกปี จัดเป็นโรคประจำฤดูกาลที่พบการระบาดมากในช่วงหน้าฝน เพราะเป็นช่วงที่ยุงลายสามารถวางไข่ได้ดี และให้กำเนิดยุงลายนับล้าน ยุงลายเหล่านั้นแม้วงจรชีวิตจะสั้น แต่ก็แพร่โรคไข้เลือดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ทางการสิงคโปร์คิดค้นการกำจัดยุงลายด้วยยุงลาย แต่เป็นยุงลายสายพันธุ์ใหม่ที่ผ่านการทดลองในห้องแล็บมาแล้ว ที่มาของการคิดค้นยุงลายสายพันธุ์ใหม่ การเพาะพันธุ์ยุงลายที่สิงคโปร์นี้เกิดขึ้นจากความคิดของหลี่ เชียง หัวหน้าโครงการวอลบาเชียที่เห็นว่าการระบาดของโรคไข้เลือดออกที่สิงคโปร์ค่อนข้างน่าเป็นห่วง มีอัตราผู้เสียชีวิตสูงตั้งแต่ต้นปี ประกอบกับการระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้เกิดการล็อคดาวน์ การก่อสร้างต่าง ๆ ถูกระงับชั่วคราว ทำให้มีแหล่งน้ำขังเพิ่มมากขึ้น…