Finance

สถิติการว่างงาน ในช่วง Covid-19 คนส่วนใหญ่หนีไปทำอะไร?

ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนในโลก ปัจจุบันนี้ การมีโรคระบาด Covid-19 ทำให้อัตราว่างงานสูงขึ้นแทบทุกประเทศ ซึ่งหากเราไม่นับธุรกิจที่ได้รับชัยชนะ อย่างธุรกิจส่งอาหาร แพ็คกิ้ง กล่องกระดาษ หรือ ธุรกิจทางการแพทย์อย่างโรงพยาบาลแล้ว โควิดทำให้สถิติว่างงานมากขึ้นเป็นประวัติการณ์เลยทีเดียว ไทยว่างงาน มากขึ้นกว่าเดิม ข้อมูลจาก Statista บอกให้รู้ว่า อัตราการว่างงานของประเทศไทย สูงขึ้นเรื่อยๆ แม้จะเป็นช่วงระยะเวลาก่อนโควิดระบาดก็ตาม…

43% ของผู้บริโภคทั่วโลก มีความมั่นใจในการใช้จ่ายลดลง

จากการรายงานของ KPMG ผู้ซึ่งเป็นหน่วยงานทำสถิติทั่วโลก กับผลกระทบของ Covid-19 ที่เกิดขึ้น ทำให้เรารู้ว่า ผู้บริโภคทั่วโลก มีความมั่นใจลดลงไม่เพียงแต่การใช้จ่ายเท่านั้น แต่มาพร้อมกับความไม่มั่นใจในสถานการณ์โลกด้วย ซึ่งความไม่มั่นใจนี้ บอกให้รู้ว่าคนส่วนใหญ่คาดการณ์ไว้ว่า ผลกระทบจากโควิดจะมียาวนานเกิน 1 ปี ขึ้นไป ซึ่งทำให้มีการคาดการณ์ต่อไปว่า ในอีก 6-12 เดือนข้างหน้า…