Lifestyle

WeAreSocial และ Hootsuite ชี้! โควิด-19 ระบาด คนใช้โซเชียลเยอะขึ้น

ยุคแห่งโลกไร้พรมแดน ติดต่อกันถี่ในยาม Covid-19 ระบาด การสำรวจประจำปีของ WeAreSocial และ Hootsuit เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตของประชากรทั่วโลก เพื่อทำการตลาดออนไลน์มีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานโซเชียลในช่วงเดือนกรกฎาคม 2020 ขณะเกิดโควิด-19 ในหลาย ๆ พื้นที่ทั่วโลก ซึ่งการสำรวจในเดือนกรกฎาคมที่ถือว่าอัปเดตล่าสุดในขณะนี้แสดงให้เห็นสัดส่วนของการใช้อินเทอร์เน็ตที่มากขึ้นระหว่างช่วงกักตัว ถึงแม้สถานการณ์ในไทยจะคลี่คลาย แต่หลาย ๆ ประเทศก็ยังคงพบการติดเชื้อและจำนวนผู้ป่วยก็เพิ่มมากขึ้น…